Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hòa Vang (02/02/2016)
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hòa Vang
Thông tin người phát ngôn báo chí (02/02/2016)
Ngày 09 tháng 5 năm 2017, UBND huyện có thông báo số 97/TB-UBND về người phát ngôn và và cung cấp t...Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 5 9 4 3 1 0 7
Hôm nay: 995
Hôm qua: 6.229
Tuần này: 995
Tháng này: 97.828
Tổng cộng: 35.943.107