Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hòa Vang (02/02/2016)
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hòa Vang
Thông tin người phát ngôn báo chí (02/02/2016)
Ngày 09 tháng 5 năm 2017, UBND huyện có thông báo số 97/TB-UBND về người phát ngôn và và cung cấp t...Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 5 7 7 1 8 6 8
Hôm nay: 5.014
Hôm qua: 4.173
Tuần này: 51.035
Tháng này: 364.937
Tổng cộng: 35.771.868