Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hòa Vang (02/02/2016)
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hòa Vang
Thông tin người phát ngôn báo chí (02/02/2016)
Ngày 09 tháng 5 năm 2017, UBND huyện có thông báo số 97/TB-UBND về người phát ngôn và và cung cấp t...Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 3 6 6 1 8 3 4
Hôm nay: 9.214
Hôm qua: 32.138
Tuần này: 68.114
Tháng này: 618.755
Tổng cộng: 33.661.834