Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Hòa Vang: Triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

Chiều ngày 30/11, UBND huyện Hòa Vang tổ chức Hội nghị Triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và xã.

Tại đây, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo thành phố Ngô Khôi đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2016 với 9 chương, 8 mục và 68 điều cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bám sát đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo hoạt động tôn giáo tín ngưỡng phù hợp với điều kiện chính trị, xã hội của Việt Nam. Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước nâng cao trách nhiệm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện trong gian tới./.

                                                                                                                      Bá Thọ


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 2 5 4 6 1 3
Hôm nay: 8.376
Hôm qua: 21.542
Tuần này: 0
Tháng này: 711.534
Tổng cộng: 17.254.613
BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG
Trưởng Ban biên tập: Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang
Trụ sở: Quốc lộ 14B, Trung tâm hành chính chuyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại: 84.0236.3879183 Fax: 84.0236.3846476 Email: ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn