Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Hòa Vang: triển khai Bộ Luật Dân sự năm 2015

 

Sáng ngày 20/4, Uỷ ban Nhân dân huyện Hòa Vang tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Dân sự năm 2015 cho gần 200 cán bộ là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các hội, đoàn thể, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn và cán bộ phụ trách tư pháp tại 11 xã.

Tại đây, các đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu một số nội dung quan trọng của Bộ Luật Dân sự năm 2015 có 6 phần, 27 chương, 689 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Đồng thời triển khai những điểm mới trong nội dung của Bộ Luật Dân sự năm 2015, với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong quan hệ dân sự, bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân; xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế; hoàn thiện các chế định về năng lực hành vi dân sự, giám hộ và đại diện để bảo vệ tốt hơn quyền dân sự của người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người mất năng lực hành vi dân sự, qua đó giúp họ được bình đẳng với chủ thể khác trong quan hệ dân sự...góp phần xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ hội nhập quốc tế. Bên cạnh việc giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015, các đại biểu còn cùng nhau trao đổi, thảo luận về nội dung, tinh thần của Bộ luật Dân sự năm 2015.  

Hội nghị triển khai Bộ luật Dân sự nhằm trang bị kiến thức pháp luật, cho cán bộ, công chức, viên chức- người lao động trên địa bàn, từ đó tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân toàn huyện hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ Luật Dân sự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần đưa pháp luật sớm đi vào cuộc sống.

                                                                                                                         Đình QuảngThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 7 9 1 5 4 0
Hôm nay: 5.219
Hôm qua: 15.297
Tuần này: 42.237
Tháng này: 275.359
Tổng cộng: 12.791.540
Trang thông tin điện tử huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng
Bản quyền UBND Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Tôn - Chánh Văn phòng UBND huyện Hòa Vang
Địa chỉ: QL14B, Dương Lâm 1, Hòa Phong, Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511.3879183 Fax: +84 511 3846476