Hướng dẫn thực hiện kê khai giá, niêm yết giá đối với dịch vụ lưu trú du lịch (có mẫu đính kèm) (06/06/2016)
Hướng dẫn thực hiện kê khai giá, niêm yết giá đối với dịch vụ lưu trú du lịch (Công văn số 98/T...
Tình hình thực hiện chuyển đổi các HTX theo Luật năm 2012 (07/05/2016)
- Tổng số HTX trên địa bàn huyện Hòa Vang đến tháng 4/2016 là 28 HTX, trong đó: 19 HTX nông nghiệp; ...
Kết quả thực hiện quý I/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2016 về thực hiện Đề án “Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020” (07/05/2016)
Phần I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2016  I. KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 1. Giải p...
Ban hành một số chính sách xã hội hóa đối với hoạt động Y tế, văn hóa, giáo dục... (15/04/2016)
Ban hành một số chính sách xã hội hóa đối với hoạt động Y tế, văn hóa, giáo dục...
Kế hoạch, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 (20/02/2016)
Phát triển doanh nghiệp theo phương châm tích cực, vững chắc, nâng cao chất lượng, phát triển về số...
Kế hoạch hoạt động của huyện Hòa Vang năm 2016 về thực hiện Đề án “Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020” (20/02/2016)
Sau đây là kế hoạch hoạt động của huyện Hòa Vang năm 2016 về thực hiện Đề án “Phát triển doanh...Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 7 3 3 5 5 9 4
Hôm nay: 728
Hôm qua: 17.106
Tuần này: 41.807
Tháng này: 266.593
Tổng cộng: 27.335.594