Danh sách thí sinh đủ điểu kiện dự thi tuyển viên chức các trường mầm non công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (20/06/2018)
Danh sách thí sinh đủ điểu kiện dự thi tuyển viên chức các trường mầm non công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để xem nội dung)
Thông báo tuyển dụng công chức xã thuộc UBND huyện Hòa Vang (18/06/2018)
Thông báo tuyển dụng công chức xã thuộc UBND huyện Hòa Vang (Tải về để xem nội dung)
Thông cáo về Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đang được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. (09/06/2018)
Thông cáo về Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đang được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thả...
Thời gian và địa điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường THCS và phó hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (30/05/2018)
Thời gian và địa điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường THCS và phó hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức xã không qua thi tuyển thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (21/05/2018)
Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức xã không qua thi tuyển thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các trường Mầm non công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (17/05/2018)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các trường Mầm non công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Về việc thay đổi thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức xã không qua thi tuyển năm 2018 thuộc huyện Hòa Vang (16/05/2018)
Về việc thay đổi thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức xã không qua thi tuyển năm 2018 thuộc huyện Hòa Vang (Tải về xem nội dung)
Thời gian, địa điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng các trường THCS và Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (10/05/2018)
Thời gian, địa điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng các trường THCS và Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để xem nội dung)
Nội dung, thời gian và địa điểm kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức xã không qua thi tuyển năm 2018 thuộc UBND huyện Hòa Vang (10/05/2018)
Nội dung, thời gian và địa điểm kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức xã không qua thi tuyển năm 2018 thuộc UBND huyện Hòa Vang (Tải về để xem nội dung)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch công chức xã không qua thi năm 2018 (10/05/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch công chức xã không qua thi năm 2018 (Tải về để xem nội dung)
Thông báo: Kế hoạch tuyển dụng công chức xã thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (03/05/2018)
Thông báo: Kế hoạch tuyển dụng công chức xã thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để em nội dung)
Thông báo về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (09/04/2018)
Thông báo về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (Tải về để xem nội dung)
Thông báo: Điểm thi của các thí sinh dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện (12/03/2018)
Thông báo: Điểm thi của các thí sinh dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện (Tải về để xem nội dung)
Thông báo thời gian, địa điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (23/02/2018)
Thông báo thời gian, địa điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (Tải về để xem nội dung)
Sở Nội vụ: Thống nhất danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (12/02/2018)
Sở Nội vụ: Thống nhất danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (tải về để xem nội dung) Quyết định phê duyệt danh sách giáo viên dự thi thăng chức danh nghề nghiệp giáo viên (Tải về để xem nội du...
Thông báo thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường THCS và Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (18/01/2018)
Thông báo thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường THCS và Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để xem nội dung)
Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường THCS và Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (18/01/2018)
Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường THCS và Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để xem nội dung)
Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Hòa Vang năm 2018 (18/01/2018)
Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để xem nội dung)
Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hòa Vang năm 2018 (18/01/2018)
Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để xem nội dung)
Thông báo điểm thi của các thí sinh xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non (06/01/2018)
Thông báo điểm thi của các thí sinh xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non. Xem chi tiết tại đâyThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 5 7 6 1 0 6 0
Hôm nay: 4.898
Hôm qua: 12.308
Tuần này: 40.227
Tháng này: 354.129
Tổng cộng: 35.761.060