Hòa Sơn: Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng

 

Sáng ngày 13/11, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị sơ  kết 01 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về  xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Phó Bí thư  thường trực Đảng ủy xã thay mặt Ban thường vụ đảng ủy thông qua báo cáo sơ  kết 1 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã đạt được một số kết quả bước đầu nổi bật như: Đảng ủy tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với tinh thần phê bình, tự phê bình góp ý thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2016. Thông qua đó, những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân cơ bản được khắc phục và không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Ngoài ra, Đảng ủy triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) kết hợp với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 29-CT/TU, chủ đề công tác năm 2017 của Huyện: Năm nông nghiệp; kỷ luật, kỷ cương hành chính và Chương trình thành phố " 4 an", chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu nông thôn mới  và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hòa Sơn đã triển khai thực hiện nhiều mô hình có hiệu quả thiết thực  như mô hình " Nuôi heo đất"; mô hình " 5 không, 4 biết" trong lĩnh vực cải  cách thủ tục hành chính; mô hình "xóm đạo bình yên gắn với nông thôn mới",…góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ được phân công, từng bước ngăn chặn và  đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối  sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính  trị, kinh tế- xã hội, QPAN, đặc biệt là hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và thôn kiểu mẫu nông thôn mới theo Nghị quyết của Đảng bộ đề ra.

Thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Bám sát 27 biểu hiện suy thoái và "tự diển biến, tự chuyển hóa" được chỉ ra trong Nghị quyết để kiểm điểm, đánh giá và giám sát đảng viên thường xuyên; Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; Xây dựng cơ quan văn hóa, Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

                                                                                                              Văn Hải

Tin cùng chuyên mụcThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 3 7 5 4 7 2 7
Hôm nay: 8.490
Hôm qua: 21.542
Tuần này: 0
Tháng này: 711.648
Tổng cộng: 33.754.727